pekkasinisalo

Sauli Niinistö ja Suomen lippu

Seuratessani Sauli Niinistön kampanjaväen riemuitsemista ehdokkaansa voiton vuoksi, en voinut olla panematta merkille heidän juhlissaan riepotteleman suorakaiteisen valtiolipun kohtelua.

 

Laki Suomen lipusta

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1978.

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

 

5 §. Suorakaiteista valtiolippua käyttävät eduskunta, valtioneuvosto ja sen ministeriöt, korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus, keskusvirastot ja niihin verrattavat virastot ja laitokset, hovioikeudet, lääninhallitukset, tuomiokapitulit, ortodoksinen kirkollishallitus, Suomen ulkomailla olevat diplomaattiset tai niihin rinnastettavat edustustot ja lähetettyjen konsulien johtamat konsulinedustustot, Suomen Pankki, kansaneläkelaitos, Suomen Akatemia, rajavartiolaitos, valtion korkeakoulut sekä valtion alukset.

 

Asetuksella voidaan säätää, mitkä muut kuin 1 momentissa mainitut valtion virastot, laitokset ja viranomaiset käyttävät suorakaiteista valtiolippua. Poliisin oikeudesta käyttää suorakaiteista valtiolippua määrää kuitenkin sisäasiainministeriö.

 

8 § Joka oikeudettomasti käyttää tasavallan presidentin lippua tai muuta valtiolippua taikka käyttää sellaista Suomen lippua, johon vastoin 6 §:n säännöksiä on sijoitettu lisäkuvioita, tahi Suomen lippuna pitää kaupan sellaista lippua, joka väreiltään tai mittasuhteiltaan selvästi poikkeaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesta lipusta, on tuomittava Suomen lipusta annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

 

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1978.

Tasavallan Presidentti

URHO KEKKONEN

Pääministeri Kalevi Sorsa

 

Laki Suomen lipusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Suomen lipusta 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun lain (380/78)

8 § Joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Sauli Niinistö

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat